lørdag, juni 24, 2006

Sprechen sie Gutamål?


Sain sang

Hjärte singar gildast när dei bristar.
Hjärtes sang jär nidurstämd u rainast da.
Sainar ädelros sum någen mistar
- dauden skraidar kald u eisengra.
Teiden sjaudar, teiden skorrar ille.
Vävald vissnar, veine daunar av.
Sine jär dei äili lungt u stille,
sine jär dei nauge till a grav.

-- Gustaf Larsson, fra Gutniska dikter (1961)

Ingen kommentarer: