mandag, juni 19, 2006

A ghost in my mailbox?

Noen, eller noe, har sendt meg en mail om ingenting, ingensteds fra. Det eneste som gjør at det kan regnes som en mail, er at det i stedet for avsenders navn står en enkel tankestrek, samt at den er registrert innkommet 20:59. Ettersom den ikke kommer noe sted fra, kan jeg ikke svare. Som e-postleseren forteller meg: ”- is not a valid e-mail address”.

3 kommentarer:

MGL sa...

Men som min gamle theory of knowledge-lærer ville ha sagt "Bøt is it kåmmunikæisjån?"

Mariann sa...

Enveiskommunikasjon er vel også kommunikasjon...? Jeg opplever i alle fall at den står der og roper til meg nå - kommuniserer hvit støy! Men hvem eller hva er det som roper? A bug in ze system? Eller en smart spøkefugl? Den må jo komme et sted fra, eller hur?

Susanne sa...

Right, jeg tror vi har at gøre med e-post for e-posts egen skyld, l'e-poste pour l'e-poste. E-posten i en egen ophøjet æstetisk sfære, hva? Fri af kommunikation, hva? Pf siger jeg.