mandag, mars 31, 2008

Gull

Om Trulovings-anden ikkje hadde halde dei frå kvarandre så lenge og så omhyggeleg, hadde dei aldri blitt kjent med kvarandre, vi hadde ikkje fått dei nakne breva, ingen hadde nokon gong sett dei avkledte sjelene som slutta å kle av seg då dei først var komne saman ståande under same tak med kroppane side om side.
-- fra Hélène Cixous' Gull - breva frå far min, som jeg har anmeldt her.

tirsdag, mars 25, 2008

Olympisk found poem

Nypoesi med nok et found poem, eller kanskje snarere et not-found poem?

søndag, mars 23, 2008

Litlive som found poem

Haha, Nypoesi har klippet og limt og publisert et dikt som ser ut som en Litlive-side. Med lenker og det hele... Men Tip en ven-funksjonen funker visst ikke.

mandag, mars 17, 2008

Hårnettparadis, en pustepause

Nielsen (er ikke lenger) i Afghanistan

Ikke bare karakterene på scenen, men også skuespillerne og deres teaterdirektør er begeistret for ideen om å la de fire åpne portene inn i Parlamentet (les: Afghanistan) erstattes av en underjordisk labyrint, så den eneste mulige inngangen til landet deres vil være hemmelig – en gåte hvis løsning bare kjennes av afghanerne selv. Det samme gjelder svingdøren som automatisk kaster ut enhver ubuden gjest, hvor enn han kom fra. Genialt!
Her skriver Das Beckwerks utsending, Nielsen, om forsøket på å iscenesette en skandinavisk forestilling om demokrati i Afghanistan. Mer om Nielsens opplevelser i det afghanske her.

Kvartett

Ah, wow, Paal-Helge Haugens første diktsamling på en halv evighet, Kvartett, dumpet ned i postkassen min her om dagen i all sin lekkerhet, firedelt og samlet i en sølvskimrende pose - enda jeg ikke skal skrive om den, for det har Ingunn Økland allerede gjort, her. (Og Kasseklampen har både intervjuet forfatteren og anmeldt boken, men ettersom de har verdens dummeste, mest ubrukelige nettside, kan jeg ikke lenke til det.)

fredag, mars 14, 2008

Privat revolusjon

... for nøyaktig 10 år siden.

fredag, mars 07, 2008

Garantiinntekt for alle

Ga­ran­ti­inn­tekt for kunst­ne­re er en glim­ren­de ord­ning som bur­de ut­vi­des og ikke inn­skren­kes. I dag sik­rer den noen få kunst­ne­re en fri­het og ver­dig­het som langt fle­re sam­funns­grup­per kun­ne for­tje­ne. Det søm­mer seg at kunst­ne­re er avant­gar­de, og her har de en ge­nu­in mu­lig­het til å gå for­an som sam­funns­byg­ge­re. Det er nem­lig på høy tid å ta opp igjen tan­ken om ga­ran­ti­inn­tekt til alle: så­kalt bor­ger­lønn. (...) Tu­se­ner av by­rå­kra­ter som i dag ar­bei­der i Nav-sek­to­ren kun­ne der­med fått seg mer me­nings­fylt ar­beid enn å eva­lue­re om med­bor­ge­re gjør seg for­tjent til å mot­ta trygd. Slik slip­per men­nes­ker å bli yd­my­ket ved so­si­al­kon­to­re­ne (på beg­ge si­der av bor­det), og får en ny ver­dig­het og flek­si­bi­li­tet som gjør at de kan­skje kan bi­dra litt til ver­di­skap­nin­gen i ste­det for in­gen­ting. En slik frie­re flyt av ar­beids­kraft vil nok også næ­rings­livs­le­de­re verd­set­te. De vet at so­si­al trygg­het er en for­ut­set­ning for om­stil­ling.
Alf van der Hagen i en lederartikkel i dagens Morgenbladet.

Se også her og her.

Litteraturkritikerprisene for 2007

ble delt ut i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, kl. 11.00, i går torsdag 6. mars.

* Kritikerprisen for beste oversettelse ble tildelt Stig Sæterbakken
for Eldreomsorgen i Øvre Kågedalen av Nikanor Teratologen.

* Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok ble tildelt Fam
Ekman for Kall meg onkel Alf.

* Kritikerprisen for beste voksenbok ble tildelt Carl Frode Tiller for
Innsirkling.

* Anne Merethe K. Prinos fikk prisen Årets litteraturkritiker 2008 for
sin innsats som kritiker i Aftenposten.

Les mer her og her. Et par bilder fra prisutdelingen her.

tirsdag, mars 04, 2008

Og ja, nytt Litlive

I Litlive #54 skriver Kristine Kabel om Carl Frode Tiller, Kari Løvaas om Anna Hallberg, Lars Bukdahl om Cormac McCarthy, Ulf Karl Olov Nilsson om Pia Tafdrup. Pernille Bach er gjesteanmelder i dette nummeret med en artikkel om Cia Rinnes digitale dikt archives zaroum.

Nordisk råds litteraturpris 2008 går som kjent til Naja Marie Aidt for novellesamlingen Bavian. Kristine Kabel anmeldte boken for Litlive i august 2006, og denne anmeldelsen kan fortsatt leses her.

Dessuten er Litlives kalender oppdatert med mars måneds litteraturarrangementer i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark.

søndag, mars 02, 2008

Joëlle Léandre


Dette var simpelthen noe av det råeste jeg har sett & hørt på lenge.
Info om damen/fenomenet her.