lørdag, juni 16, 2007

Nytt blikk på Ulven

Skulle gjerne ha vært på Janike Kampevold Larsens disputas i går, hvor hun forsvarte avhandlingen sin om Tor Ulven. Litt om hvordan det forløp kan man lese her. Intervju med doktoranden her.

Hvis.Du.Ser.Noget.Sig.Noget

Å tie eller ikke tie

Den siste tiden har poesifeltet i henholdsvis Sverige og Norge vært arena for relativt opprivende debatter med skarpe fronter. I Sverige er det "språkmaterialistene" som har vært under angrep, her i Norge har Klassekampens bokredaktør Bendik Wold skutt temmelig vilt rundt seg i sitt forsøk på å ramme det han oppfatter som "språkmetafysikere". Noe av kritikken hans går på enkelte poeters motvilje mot å delta i den ("ordentlige", journalistiske) offentlige debatten, og dermed har han i utgangspunktet vanskeliggjort en dialog, ettersom det å tie i seg selv blir en bekreftelse av Wolds påstander, mens det å ikke tie i seg selv blir å komme i forsvarsposisjon. Så har han også måtte tåle ganske hardtslående motangrep.

Malte Persson, som i en viss grad har vært involvert i den svenske debatten, er nylig tilbake fra Nässjö poesifestival, som han karakteriserer som "ett bra ställe för estradpoeter att civiliserat beblanda sig med språkmaterialister och vice versa". Han har videre noen betraktninger som nok kan overføres på den norske debatten uten vanskeligheter:
Jag har försökt tänka efter vad jag har lärt mig av den gångna debatten. För det första att det är ytterst fåfängt att försöka vara nyanserad i sådana sammanhang. För det andra att den mest sakliga och fortfarande fungerande debattekniken under sådana förhållanden är att tiga. Att inte tiga är dock tveeggat för alla inblandade. När Johan Lundberg utmålar exempelvis mig som en betydelsefull kulturell makthavare fungerar det ju, krasst sett, bara som PR för mig.
Misforstå meg rett: det er fint med diskusjoner omkring poesien, og det har blitt sagt interessante ting fra flere kanter, men det virker altså ikke spesielt konstruktivt på meg med skyttergravskriger.

Peace&love from
Spooky

søndag, juni 10, 2007

Diktatorisk blogging

Denne bloggen er ikke demokratisk. Her må alle kommentarer godkjennes av den enerådende bloggersken, som utøver streng sensur etter nokså ulne prinsipper. Imidlertid kan det anbefales å unngå anonymitet, spydighet og andre åpenbare uhumskheter som får delete-knappen til å se fristende ut.

fredag, juni 08, 2007

torsdag, juni 07, 2007

Debatt

meg her og debatt meg der. Og her! Men hva sier reven om saken? Lurer jeg på.

søndag, juni 03, 2007

Grått liv, grått design, grå litteratur?

Ny måned = nytt Litlive!

Arrangementskalenderen er oppdatert og i Litlive #46 skriver Lars Bukdahl om Jens Christian Grøndahl, Lilian Munk Rösing om Christa Wolf, Jenny Högström om Vladimir Nabokov, Mai Misfeldt om Peter Nielsen og Astrid Fosvold om Selma Lønning Aarø.

... og vår trofaste .dk-leser & -kommentator Tue Andersen Nexø i Information/Sandkassen trekker frem Bukdahls anmeldelse av Grøndahls essays (lest som roman) som "et skoleeksempel på, hvordan man bør læse irriterende bøger mod hårene, men også på, at sarkasme og vid simpelthen kan være produktivt for tanken."

Kunsten å gå

tur i skogen med Espedal & Søndergaard på Lillehammer.

Typisk norsk skogsvann, m. trapp.

Et skridt i den rigtige retning?

Turgåere med mer eller mindre velvalgt skotøy.

Typisk norsk oppoverbakke.

Enkelte har fulgt Espedals anbefalinger hva angår turantrekk.

Kunsten å lese opp i mikrofon utlånt av Lillehammerpolitiet.

Typisk norsk utsikt. Eh... but where's the city?