lørdag, mai 31, 2008

What is to be done?

På grunn av språkproblemer var Dmitry Vilenskys innlegg på årets kritikerseminar på Lillehammer litt vanskelig å få med seg 100%, så det er godt at alle foredragene etterhvert skal publiseres i Kritikeren. I mellomtiden kan man jo lese litt i Что делать?

søndag, mai 18, 2008

Alle har det godt!

VIL MAN SCORES , kræver det nu engang andet og mere end blot at krybe langs panelerne. Alternativt stå i et hjørne sammen med de øvrige indebrændte nørder og klynke over, hvor god en fest alle de andre har.
Litteraturredaktør i Jyllands-Posten, Jakob Levinsen, demonstrerer tradisjonell hersketeknikk (latterliggjøring) i et slags svar til Martin Glaz Serup, som nylig tok til orde for arbeidsstipender til danske kritikere. Sistnevnte karakteriseres for øvrig av førstnevnte på følgende vis:
Serup har sin gang i det allersmalleste og mest indspiste hjørne af den danske fiktionslitteratur og litteraturkritik (han har selv været tilknyttet flere af miljøets tidsskrifter), hvor man traditionelt mener at have patent på, hvad der er rigtig litteratur.
Både Martins og Levinsens tekster kan leses i sin helhet her.

fredag, mai 16, 2008

Hastighetens arkeologi

16. mai 2008 fremstiller cand.philol. Eivind Røssaak seg for ph.d.-graden med avhandlingen Negotiating Immobility: The Moving Image and the Arts in Andy and Larry Wachowski’s The Matrix, Ken Jacobs’s Tom, Tom the Piper’s Son and Bill Viola’s The Passions.

Endringer i bevegelsenes tempo er ofte måten filmuttrykk undersøker sin egen plass på i forhold til andre kunst- og medieuttrykk. Dette hevder Eivind Røssaak i den ferske doktoravhandlingen ”Negotiating Immobility”, hvor han utvikler en ny måte å analysere forholdet mellom ulike kunst- og medieformer.

Levende bilder har hittil ikke blitt viet like mye seriøs oppmerksomhet som immobile bilder (klassiske kunstverk). Bilder i bevegelse har blitt sett på som en flyktig og lett underholdningsform. Røssaaks avhandling fremhever tvert om det unike potensialet i levende bilders muligheter til stadig å omdefinere forholdet til omkringliggende kunst- og mediepraksiser. Han går rett til det bevegelige bildets fremste kjennetegn, nemlig bevegelsen, og ser på hvordan ulike bevegelsesformer og hastigheter skaper komplekse estetisk og sansemessig forhandlingssoner mellom ulike kunst- og medieuttrykk fra flere tidsepoker. På denne måten argumenterer Røssaak for en forskyvning fra estetisk formalisme til det han kaller en mediearkeologisk fremgangsmåte i analysen av estetiske objekter.

Avhandlingens primære analyseobjekter er Larry og Andy Wachowskis digitale sci-fi-film The Matrix (1999), Ken Jacobs’ avantgardefilm Tom, Tom the Piper’s Son (1969/2000) og Bill Violas videokunstverk The Passions (2002).

(Info hentet fra Universitetets nettsider. Mer om prøveforelesning & disputas her.)

lørdag, mai 03, 2008

Litlives mainummer

Litlive #56 er nå publisert, med oppdatert kalender og nye anmeldelser - les Mai Misfeldt om Paal-Helge Haugen, Johan Dahlbäck om Stefan Lindberg, Mikkel Bruun Zangenberg om Helle Helle, Nora Simonhjell om Erling Kittelsen og Jenny Högström om Hanna Hallgren.