lørdag, januar 27, 2007

Uten fortid

Jeg tror jeg tør innrømme at jeg er en mann uten fortid. Tenker sjelden tilbake, og da bare i korte glimt. På en måte ligger min fortid, dvs. det liv som jeg har levd, likeså mye i mørket som den framtid som venter meg, jeg ser begge delene like dårlig, men framtida blir i hvert fall til lys når tida er inne, og framtid blir nåtid.

-- Dag Solstad: 16.07.41, s.96-97

Hm. Leste jeg ikke nettopp noe liknende, her?

Ingen kommentarer: