torsdag, februar 23, 2006

Gå inn i din tid

"... Men hvordan forstår vi da samtidslitteraturen? Vi forstår den etter alt å dømme uten større vanskeligheter. Bare unntaksvis opplever vi at kritikeren strekker våpen overfor det nye, eller innrømmer at hans forståelsesinstrumenter kan ha mangler. Det kan bety at 1) samtidslitteraturen er så statisk og forutsigbar at ingenting nytt kreves av dens lesere, eller at 2) kritikkens vurderingsapparatur og målestokk er så sterk at ingenting er i stand til å utfordre den. Begge deler er sannsynligvis sant."

-- Sa Eirik Vassenden. Og snart skal jeg holde foredrag, om samtidslitteraturen, her.

Ingen kommentarer: