mandag, mars 31, 2008

Gull

Om Trulovings-anden ikkje hadde halde dei frå kvarandre så lenge og så omhyggeleg, hadde dei aldri blitt kjent med kvarandre, vi hadde ikkje fått dei nakne breva, ingen hadde nokon gong sett dei avkledte sjelene som slutta å kle av seg då dei først var komne saman ståande under same tak med kroppane side om side.
-- fra Hélène Cixous' Gull - breva frå far min, som jeg har anmeldt her.

Ingen kommentarer: