lørdag, september 30, 2006

Mer kritikk

Litlive #38 - oktoberutgaven - er klar: der ønsker René Jean Jensen velkommen til en "ugidelig og stærkt bebrillet læsning af Ovids Elskovskunst", mens Jon Helt Haarder skriver litt om biografismer generelt og Niels Franks nyeste bok Tak for i går spesielt; og der skriver Julie Bjørchmar om Pia Tafdrups nye diktsamling Tarkovskijs heste, som er viet minnet om hennes far, mens Astrid Fosvold kommer til å tenke på opplevelser fra studietiden ved UiO under lesningen av Helene Uris De beste blant oss.

Apropos kritikere: Ny Tid kan melde at det endelig kommer et eget arbeidsstipend! Så nå er det bare å begynne å sloss, om hvem som skal få dele de 400 000 kronene fra herr Giske...

Ingen kommentarer: