onsdag, august 23, 2006

Imagine there's no countries

Nasjonalisten bringer antakelsen om nasjonalismens universalitet i overensstemmelse med dens utstrakte empiriske fravær, spesielt i fortiden, gjennom å hevde at den faktisk var der, men bare sov. Vår nasjon har alltid vært der; den er en evig og uforanderlig enhet, som overskrider sine kortvarige inkarnasjoner i forgjengelige eksistenser og generasjoner... Nasjonalismens dvale er én av de absolutt mest sentrale nasjonalistiske doktriner, selv om den kan være kjent under andre navn. Dette er ingen tilfeldighet: Doktrinen er uunnværlig. Uten den ville det ikke være mulig å bringe det nasjonalistiske prinsippets anseelse som naturlig, innlysende og universelt (som nasjonalisten lidenskapelig fremholder), i overensstemmelse med den påfallende og hyppige mangelen på interesse for dette prinsippet...


-- Ernest Gellner: Nasjonalisme

Ingen kommentarer: