torsdag, mars 16, 2006

Hall disputerer & jeg gratulerer

Jeg får dessverre ikke vært der, men i morgen kl 9.15 forsvarer min gamle studiekamerat Hall Bjørnstad avhandlingen Créature sans créateur. Pour une anthropologie baroque dans les “Pensées” de Pascal, for graden philosophiae doctor. Sted: Universitetet i Oslo, Blindern. Bedømmelseskomité: Gérard Ferreyrolles, Université Paris-Sorbonne (førsteopponent), John D. Lyons, University of Virginia (andreopponent) og Gro Bjørnerud Mo, Universitetet i Oslo. Disputasen vil foregå på fransk.

Jeg tar for gitt at det vil være grunn til å gratulere litt senere på dagen!

Ingen kommentarer: