fredag, oktober 05, 2007

Småforlagenes politiske potensial

Konglomeratenes økte kontroll over mediene har farlige politiske og intellektuelle konsekvenser. Det er ennå tid til å ta kontroll over og snu denne globale trusselen.
-- André Schiffrin i en artikkel om småforlagenes stadig viktigere rolle i opprettholdelsen av en demokratisk og intellektuell offentlighet.

Ingen kommentarer: