søndag, juni 03, 2007

Ny måned = nytt Litlive!

Arrangementskalenderen er oppdatert og i Litlive #46 skriver Lars Bukdahl om Jens Christian Grøndahl, Lilian Munk Rösing om Christa Wolf, Jenny Högström om Vladimir Nabokov, Mai Misfeldt om Peter Nielsen og Astrid Fosvold om Selma Lønning Aarø.

... og vår trofaste .dk-leser & -kommentator Tue Andersen Nexø i Information/Sandkassen trekker frem Bukdahls anmeldelse av Grøndahls essays (lest som roman) som "et skoleeksempel på, hvordan man bør læse irriterende bøger mod hårene, men også på, at sarkasme og vid simpelthen kan være produktivt for tanken."

Ingen kommentarer: