torsdag, februar 15, 2007

Kritisk for kritikken

Jeg skulle ønske det var unødvendig å påpeke at alle vurderinger ikke er like gyldige, og at ulike kulturbrukere bedømmer kunst på ulike måter. Det betyr ikke at de såkalt folkelige vurderingene er uinteressante. Tvert imot. Som oftest gir de uttrykk for et genuint engasjement og et oppriktig ønske om å formidle en opplevelse til andre. Samtidig har ikke alle som ytrer seg, forutsetninger for å sette verket inn i en tradisjon og å sammenligne og vurdere det i forhold til andre verk i samme tradisjon ... I dag er det nettopp den analytiske og faglig funderte kritikken som er under press. Litteraturviteren Cecilie Wright Lund har i flere studier vist at selv om kulturstoffet i norsk dagspresse har økt, har argumentasjonsnivået i anmelderiet sunket. De grundige analysene har måttet vike plassen for overfladiske forbrukerveiledninger, spesielt i de store avisene.
-- sier Anne Merethe i en kommentar i dagens Aftenposten. Liknende problemstilling her.

4 kommentarer:

Martin Glaz Serup sa...

Jeg tror man kunne lave samme analyse af den danske litterære (dagblads)offentlighed som Wright Lund åbenbart har lavet af den norske - og komme frem til samme resultat.

Mariann sa...

I boken Kritikk og kommers sammenlikner hun både med Danmark og Sverige, det er en skandinavisk studie... jeg husker ikke helt hva som var konklusjonen hennes, men jeg tror ikke de norske avisene kom så godt fra det..?

Vel å merke tok hun utgangspunkt i et begrenset antall større aviser, som hun leste grundig. Så kan jo utvalget alltid kritiseres...

Mariann sa...

Forresten, det er vel også denne rapporten Anne Merethe tenker på.

Susanne sa...

Man kender måske også Tomas Forsers bog fra 2002, Kritik av kritiken. Forser er i øvrigt inviteret på Klassekampens interne kritikerseminar næste lørdag for at evaluere Bokmagasinet. Og både Forser og Lund var til stede på dette seminar i 2005. Måske man skulle til at steppe op aktiviteten i good old Denmark, hm?