søndag, mars 15, 2009

Kritikerstanden og sakprosakritikken

(Debattinnlegg på vegne av litteraturseksjonen i Norsk kritikerlag.)

Ingen kommentarer: