onsdag, september 26, 2007

Poesimafiose funderinger

Denne teksten var på trykk i søndagsavisen, men kommer visst ikke på nett. Kanskje burde jeg være glad til, for den gjør meg litt nervøs, ikke fordi den er negativ, men fordi jeg lurer på om det er formuleringer der som kanskje kan misforstås, i disse poesimafiadebatt-tider? Men altså, om noen skulle få det for seg, så mener jeg slett ikke å hyle i det koret som klager over poesiens elitisme & antidemokratisme & iboende religionserstatninger, jeg mener bare at akkurat denne boken ikke er særlig god, fordi den mangler en type ... forankring ... for eksempel i bruken av et ord som "lov", som jeg synes blir lovlig luftig og tomt -- eksempelvis i skarp motsetning til hvordan Steinar Opstad bruker ordet "lov" i den følgende strofen fra Samle øksene inn for kvelden (2005), hvor man snarere finner en opptatthet av det akutte, problematiske forholdet mellom språket og verden:
Og det fins lover så enkle
at hvemsomhelst kan fremsi dem
liv så vanskelige
at ingen lov har rett til å kreve dem inn

Ingen kommentarer: