torsdag, april 12, 2007

Damm vil ha debutanter

PILOT ønsker å fange opp talenter som kanskje ellers ville brenne inne...
-- Ny antologi på vei, redigeres av Bjørn Aagenæs & Thomas Lundbo. Og se hva de skriver:
De utvalgte bidragene vil bli presentert sammen med tekster av de beste debutantene fra de andre nordiske landene. Blant yngre forfattere har det vokst fram en halvoffentlig blogg- og tidsskriftssfære for utveksling av litteratur og litteraturkritikk på tvers av de nordiske grensene. Ved å presentere tekster fra de andre nordiske landene, ønsker Damm med PILOT å speile noe av den bredden som finnes i den unge nordiske litteraturen. Og la de norske debutantene inkluderes i et større nordisk litterært fellesskap, der likhetene er større enn ulikhetene.
... Men hey - det er visst håp for oss gamle og talentløse også: the SHÄDY ÄCRES publishing house har utlyst en alternativ konkurranse.

1 kommentar:

Susanne sa...

Hey, jeg fik ikke den her fra dig, men ... slående citat!