mandag, mars 05, 2007

Stridsberg?

Nei, nei, det skal være Jäderlund. J-ä-d-e-r-l-u-n-d. Ikke? Neivel, da. Jeg skal lese Drömfakulteten, Susanne, jeg lover. Jeg har den her, den ser fin ut. Snart, snart...