mandag, november 27, 2006

Om oversettelse og kritikk

Kritikersalong – Er oversettelsen oversett?
Oversettelse og kritikk. Den usynlige kunst?
Café Mono, Pløens gt. 4 i Oslo, tirsdag 28. november kl. 19.00

Hvordan kritisere noe som på sitt beste ikke skal synes? Oversetter Merete Alfsen i samtale med forfatter Hanne Ørstavik og kritiker Tom Egil Hverven. Ordstyrer: Leif Høghaug

Samtalen vil ta utgangspunkt i en nærlesning av et utdrag fra Merete Alfsens ferske oversettelse av Ali Smiths roman Levende bilder. (Det aktuelle tekstutdraget vil bli delt ut til publikum.)

Ingen kommentarer: